top of page

Undersøgelse og behandling

Den Børnepsykiatriske klinik

Adr: Bredgade 2A 1 sal, 7400 Herning.

Tlf. +45 60534563.

www.tinevesterby.dk

Mistrivsel hos børn og unge kan komme til udtryk på meget forskellig vis, f.eks som:

 • Tristhed eller opgivenhed.

 • Ængstelighed eller usikkerhed.

 • Sociale udfordringer eller isolation.

 • Koncentrationsbesvær eller faglige vanskeligheder.

 • Søvnforstyrrelse eller ændret døgnrytme.

 • Ændret spisemønster og fokus på vægt.

 • Tvangsprægede tanker eller adfærd.

 • Irritabilitet eller opfarenhed.

 • Ufrivillige bevægelser eller lyde

 • Eller som noget helt andet !

​Sådan skal et børne- eller ungeliv ikke se ud! Langt oftest kan vi, via en grundig udredning og en fælles indsats, støtte barnet og den unge tilbage i en god trivsel og en sund udvikling.

 • Klinikken tilbyder undersøgelse af langt de fleste børnepsykiatriske problematikker.  F.eks. ADHD, Autisme, Angst, Depression, OCD, Søvnforstyrrelse samt tic og Tourette. Undersøgelserne foretages ud fra en længere række anerkendte diagnostiske instrumenter og i samarbejde med andre fagpersoner.

 • Behandlingsmæssigt arbejdes der terapeutisk ud fra en kognitiv - adfærdsterapeutisk tilgang ( KAT), metakognitiv tilgang ( MCT) eller psykodynamisk tilgang. 

 • Behandlingsmæssigt tilbydes også vejledning eller medicinsk behandling samt opfølgning heraf, hvis der vurderes behov herfor.

 • Sammen med forældre og netværk er det klinikkens sigte at give det enkelte barn og den enkelte familie et individuelt tilpasset udrednings- og behandlingstilbud- dette gør vi gennem en åben og tryghedsskabende dialog!                                                                                                                                                        

 • Psykologisk vurdering af intellektuelle forudsætninger og lign. vil ofte skulle foretages i forbindelse med en udredning. Her samarbejder med tæt med specialister på området.  Vi samarbejder her tæt med: 

Information

Information

Vis
bottom of page