top of page

Undersøgelse og behandling

Mistrivsel hos børn og unge kan komme til udtryk på meget forskellig vis, f.eks som:

 • Tristhed eller opgivenhed.

 • Ængstelighed eller usikkerhed.

 • Sociale udfordringer eller isolation.

 • Koncentrationsbesvær eller faglige vanskeligheder.

 • Søvnforstyrrelse eller ændret døgnrytme.

 • Ændret spisemønster og fokus på vægt.

 • Tvangsprægede tanker eller adfærd.

 • Irritabilitet eller opfarenhed.

 • Ufrivillige bevægelser eller lyde

 • Eller som noget helt andet !

Sådan skal et børne- eller ungeliv ikke se ud! Langt oftest kan vi, via en grundig udredning og en fælles indsats, støtte barnet og den unge tilbage i en god trivsel og en sund udvikling.

Den Børnepsykiatriske klinik

Adr: Bredgade 2A 1 sal, 7400 Herning.

Tlf. +45 60534563.

www.tinevesterby.dk

 • Klinikken tilbyder undersøgelse af langt de fleste børnepsykiatriske problematikker.  F.eks. ADHD, Autisme, Angst, Depression, OCD, Søvnforstyrrelse samt tic og Tourette. Undersøgelserne foretages ud fra en længere række anerkendte diagnostiske instrumenter.

 • Behandlingsmæssigt arbejdes der terapeutisk ud fra en kognitiv -adfærdsterapeutisk tilgang ( KAT) - inkl. terapeutisk behandling af tics og Tourette ( HRT og ERP). Yderligere tilbydes metakognitiv terapi og  psykodynamisk terapi. 

 • Behandlingsmæssigt tilbydes også medicinsk behandling og opfølgning heraf ved behov.

 • Sammen med forældre og netværk er det klinikkens  sigte at give det enkelte barn og den enkelte familie et individuelt tilpasset udrednings- og behandlingstilbud- dette gør vi gennem en åben og tryghedsskabende dialog!                                                                                                                                                        

 • Psykologisk vurdering af intellektuelle forudsætninger kan med forbør foreligge før udredning, idet intellektuelle udfordringer i sig selv skal tilgås ud fra en særlig pædagogisk tilgang.

 • Ved behov kan jeg anbefale dygtige psykologer som varetager sådanne vurderinger - også her i klinikken.

Information

Information

Vis
bottom of page