top of page

Mit navn er Tine Skipper Vesterby. Jeg er født 1974 og uddannet læge ved Århus universitet i 2003. 

Jeg har siden  2012 været speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har gennem årene, bla. som afsnitsledende overlæge, haft et tæt og konstruktivt samarbejde med primærsektoren (familieafdelinger, PPR og lokale skoler). 

Det er dette samarbejde, som jeg, parallelt med udredning og behandling af det enkelte barn, ønsker at understøtte. Dette ud fra en filosofi om, at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er en afgørende sten i det fundament vores børns trivsel og udvikling skal stå på- særligt når denne udvikling og trivsel er under pres.  

 ​

Klinikkens sigte er således, gennem et koordineret samarbejde med børn, forældre og fagprofessionelle, at bidrage til trivsel og udvikling hos det enkelte barn i den enkelte familie.

Om klinikken

Særlig ekspertise og interesseområder

Undersøgelse af en børnepsykiatriske lidelser

F.eks. ADHD, Autisme, Angst, OCD, Depression, søvnforstyrrelse samt Tic og Tourette.  Undersøgelserne foretages bla. ud fra diagnostiske instrumenter som: ADI, ADOS, DIVA, ACE, YGTSS, CY-BOCS, PSE, K- SADS, SCID II mv., og via spørgeskemaer som:  ADHD- RS, ASRS, BYI, BRIEF-2, RCADS, SCAS, MFQ, ASSQ mv.                                                                                   

 

Behandling af børnepsykiatriske lidelser

 • Vejledning. 

 • Terapeutisk behandling​

  • Kognitiv adfærds terapi​ ( KAT)​​- Eks. behandling af Angst, Depression og OCD.

  • Habit Reversal Training (HRT) og Exposure Response Prevention (ERP)- behandling af Tics og Tourette.

  • Metakognitiv terapi (MCT)Eks behandling af generaliseret angst.

  • Psykodynamisk terapi ( individuelt og familie orienteret) - Eks. behandling af Angst, Depression og Familie-dynamiske problematikker.     

 • Medicinsk behandling.

 

Undervisning         

 •  Til børn, forældre og netværk om børnepsykiatriske lidelser 

 •  Til professionelle samarbejdsrelationer                                         

 

Koordineret samarbejde​     

 •  Mellem  forældre og øvrig netværk

 •  Mellem professionelle  samarbejdsrelationer          

 

Supervision     

 • Tværfaglig sagssupervision 

                                                                    

bottom of page