top of page

Mit navn er Tine Skipper Vesterby. Jeg er født 1974 og uddannet læge ved Århus universitet i 2003. 

Jeg har siden  2012 været speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har gennem årene, bla. som afsnitsledende overlæge, haft et tæt og konstruktivt samarbejde med primærsektoren (familieafdelinger, PPR og lokale skoler). 

Det er dette samarbejde, som jeg, parallelt med udredning og behandling af det enkelte barn, ønsker at understøtte. Dette ud fra en filosofi om, at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er en afgørende sten i det fundament vores børns trivsel og udvikling skal stå på- særligt når denne udvikling og trivsel er under pres.  

 ​

Klinikkens sigte er således, gennem et koordineret samarbejde med børn, forældre og fagprofessionelle, at bidrage til trivsel og udvikling hos det enkelte barn i den enkelte familie.

Om klinikken

Klinikken varetager opgaver som:

Undersøgelser af børnepsykiatriske lidelser ​​

 

Behandling af børnepsykiatriske lidelser

  • Vejledning 

  • Terapeutisk behandling​

  • Medicinsk behandling

 

​Undervisning         

  • Til børn, forældre og netværk vedr. børnepsykiatriske lidelser 

  • ·Til professionelle samarbejdsrelationer                                         

 

Koordineret samarbejde​     

  • Mellem forældre og øvrigt netværk

  • Mellem professionelle samarbejdsrelationer          

 

Supervision     

  • Tværfaglig sagssupervision 

bottom of page