top of page

Værd at vide om betalingsmuligheder

Sygesikringsgruppe 1 og 2​

 

Sygesikringsgruppe 1

 • Dit barn er tilmeldt en bestemt almen praktiserende læge. Du vil selv skulle betale alle udgifter forbundet med konsultationer og kontakter i forbindelse med for udrednings- og behandlingsforløb ved privat praktiserende speciallæge.

 • Betaling sker efter hver enkelt konsultation- Klinikken anvender mobilepay.

 • Bemærk at første konsultation er 90 min., mens alle øvrige er 45 min., med mindre andet aftales.

 • Klik på  nedenstående link for aktuelle priser pr. konsultation-  "Takstkortet" viser det beløb du betaler efter hver konsultation ud over egen betaling.​

 • Evt. psykologiske undersøgelser er IKKE refusions berettiget. Heller ikke ved skift til sikringsgruppe 2.

Sygesikringsgruppe 2

 • Dit barn er ikke tilmeldt en bestemt almen praktiserende læge. Du vil, via kommunen, kunne få refunderet størstedelen af udgiften forbundet med udredning ( max op til 8 kontakter) og behandling ( max op til 12 kontakter) ved privat praktiserende speciallæge . Bemærk: evt. undersøgelse ved psykolog er ikke refusions berettiget.

 • Der vil i forbindelse  med kontakt til såvel almen praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge typisk være tale om egenbetaling på ca. 300kr pr. konsultation. Spørg din alment praktiserende læge før du skifter, så kender du betingelserne. (Se afsnittet: "Skift mellem sikringsgruppe 1 og 2" )

 • Betaling sker efter hver konsultation, hvorefter du kontakter kommunen og får refunderet dit udlæg, fraset egenbetaling. Klinikken anvender mobilepay.

 • Bemærk at første konsultation er 90 min, mens alle øvrige er 45 min., med mindre andet aftales.

 • Klik på nedenstående link for aktuelle priser pr. konsultation-  Takstkortet viser det beløb du får refunderet efter hver konsultation, fraset egenbetaling.  ​

 • Evt. psykologiske undersøgelser er IKKE refusions berettiget. Heller ikke ved skift til sikringsgruppe 2.

Skift mellem sygesikringsgrupper 1 og 2

 • Hvordan: Du skifter sikringsgruppe for dit barn skriftligt, over nettet via                             eller ved personlig henvendelse til borgerservice i din bopælskommune. Borgerservice kan også oplyse om hvorledes du får refunderet udlæg i forbindelse med udredning og behandling. 

 • Hvem: Det er kun barnet eller den unge, som skal skifte sygesikringsgruppe - ikke forældrene. Barnet eller den unge har herefter frit lægevalg for såvel alment praktiserende læger og privat praktiserende speciallæger. Sikringsgruppe-skiftet har intet at gøre med hospitalet, da hospitalet ikke er under sygesikringsordningen.

 • Hvornår: Ekspeditionstiden for sygesikringsgruppe-skifte er ca 14 dage. Skiftet skal være trådt i kraft inden 1. konsultation, for at du kan refunderet tilskuddet. Det koster ca. 200 kr i gebyr for at foretage et sikringsgruppe skift.

 • Hvor længe: Som dansk statsborger med bopæl i Danmark kan du frit vælge mellem de to sygesikringsgrupper, og man er kun bundet af sit valg i 1 år, hvorefter man kan skifte tilbage igen.

 

Priseksempel for sygesikringsgruppe 1 og 2

Indledende samtale er 90 min. Alle øvrige samtaler er 45 min, bortset fra enkelte specialundersøgelser. ​​​​​

 • Eksempel 1: "Samtale med udredningssigte" á  45 min  a´ ca. 1500  + "egenbetaling" á  300,00. Samlet  ca. 1800 Dkr. 

  • Sikringsgruppe 2 får efterfølgende refunderet ca. 1500 Dkr. via Borgerservice. 

 • Eksempel 2:  "Første konsultation i udredningsforløb" á 90 min a´ ca. 3600 + "egenbetaling"  á 300,00. Samlet ca. 3900 Dkr.​

  •  Sikringsgruppe 2 får efterfølgende refunderet  ca. 3600 Dkr. via Borgerservice. ​

 • Eksempel 3: "Special undersøgelse: ADOS"  (inkl. diagnostisk interview, samtale med barnet og klinisk indtryk.) 60 min. á  ca.  1500 + "Opgørelse af diagnostisk interview" á ca. 1600 + "egenbetaling"  á 300, 00. Samlet ca. 3400 Dkr.

  • Sikringsgruppe 2 får efterfølgende refunderet ca. 3100 Dkr. via Borgerservice. ​

 

Priseksempel for sygesikringsgruppe 2​ - efter refusion.

 • "Første konsultation i udredningsforløb" á 90 min.                                                                                            Samlet   300,00  Dkr

 • "Samtale med udredningssigte"  á 45 min                                                                                                          Samlet   300,00  Dkr. 

 • "Konsultation via "Patientportal" til korte beskeder ( patient sikker adgang)                                                            Gratis

 • "Telefonkonsultation"                                                                                                                                                          Gratis

 • Spørgeskema  pr stk. ( BRIEF, BYI, MFQ mv)                                                                                                                   Gratis

 • Kort udtalelse ( Epikrise: 1 A4 side)                                                                                                                        Samlet  300.00  Dkr

 • Lang udtalelse ( sammenfatning af undersøgelser, diagnostik og anbefalinger)                                    Samlet 2000.00 Dkr.

 

Priseksempel for sygesikringsgruppe 1 

 • "Første konsultation i udredningsforløb" á 90 min.                                                                                            Samlet ca 4000.00 Dkr

 • "Samtale med udredningssigte"  á 45 min                                                                                                          Samlet ca 2000.00  Dkr. 

 • "Konsultation via "Patientportal" til korte beskeder ( patient sikker adgang)                                                Samlet ca   150.00  Dkr.                 

 • "Telefonkonsultation"                                                                                                                                              Samlet ca   400.00 Dkr

 • Spørgeskema pr stk. ( BRIEF, BYI, MFQ mv)                                                                            ​                           Samlet ca   400.00 Dkr          

 • Kort udtalelse ( Epikrise: 1 A4 side)                                                                                                                       Samlet ca 1000.00 Dkr

 • Lang udtalelse ( sammenfatning af undersøgelser, diagnostik og anbefalinger)                                   Samlet ca 3000,00 Dkr

 

Andet væsentligt om betaling

 • Priser for speciallægeerklæringer takseres i henhold til gældende takst fra lægeforening og er ikke refusionsberettiget.

 • Priser for længerevarende udredningsopgaver, observationer, deltagelse i netværksmøder og afvikling af transport aftales individuelt.

 • Ved afbud senere end to arbejdsdage før aftalt tid og ved udeblivelse uden afbud pålægges gebyr på 450 Dkr pr aftalte konsultationstid á 45 min. Dette gebyr er  desværre ikke refusions berettiget. 

 • Undersøg på forhånd med jeres forsikringsselskab om I har tegnet en sundhedsforsikring, som har aftaler med  "Den børnepsykiatriske klinik".

 • Priser for oplæg, foredrag, supervision og konsulentfunktioner efter aftale. Bemærk at dette beløb  kan være fradragsberettiget for virksomheder.

 • Evt. psykologiske undersøgelser er IKKE refusions berettiget. Heller ikke ved skift til sikringsgruppe 2.

Her kan du læse om grundlaget for den refusionsberettigede del af taksten for gruppe 2 sikrede

Her kan du læse om lovgrundlaget for sikringsgruppe 2 patienter.

Her kan du læse om valgfrihed vedr. sikringsgruppe.

Her kan du læse om grundlaget for den refusionsberettigede del af taksten for gruppe 2 sikrede :

bottom of page