top of page

Sygesikringsgruppe 1 og 2​

 

Sygesikringsgruppe 1

 • Dit barn er tilmeldt en bestemt almen praktiserende læge. Du vil selv skulle betale alle udgifter forbundet med konsultationer og kontakter i forbindelse med for udrednings- og behandlingsforløb ved privat praktiserende speciallæge.

 • Betaling sker efter hver enkelt konsultation

 • Klinikken anvender mobilepay og bankoverførsel.

 • Bemærk at første konsultation er 90 min., mens alle øvrige er 45 min., med mindre andet aftales.

 • Klik på  nedenstående link for aktuelle priser pr. konsultation-  "Takstkortet" viser det beløb du betaler efter hver konsultation ud over egen betaling.​

 • Evt. psykologiske undersøgelser er IKKE refusions berettiget. Heller ikke ved skift til sikringsgruppe 2.

Sygesikringsgruppe 2

 • Dit barn er ikke tilmeldt en bestemt almen praktiserende læge. Du vil, via kommunen, kunne få refunderet størstedelen af udgiften forbundet med udredning ( max op til 8 kontakter) og behandling ( max op til 12 kontakter) ved privat praktiserende speciallæge . Bemærk: evt. undersøgelse ved psykolog er ikke refusions berettiget.

 • Der vil i forbindelse  med kontakt til såvel almen praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge typisk være tale om egenbetaling på ca. 300kr pr. konsultation. Spørg din alment praktiserende læge før du skifter, så kender du betingelserne. (Se afsnittet: "Skift mellem sikringsgruppe 1 og 2" )

 • Betaling sker efter hver konsultation, Her efter kan I kontakte din kommunen for at få refunderet udlæg, bortset fraset egenbetaling.

 • Klinikken anvender mobilepay og bankoverførsel.

 • Bemærk at første konsultation er 90 min, mens alle øvrige er 45 min., med mindre andet aftales.

 • Klik på nedenstående link for aktuelle priser pr. konsultation-  Takstkortet viser det beløb du får refunderet efter hver konsultation,

 • Evt. psykologiske undersøgelser er IKKE refusions berettiget. Heller ikke ved skift til sikringsgruppe 2.

Skift mellem sygesikringsgrupper 1 og 2

 • Hvordan: Du skifter sikringsgruppe for dit barn skriftligt, over nettet via                                   eller ved personlig henvendelse til borgerservice i din bopælskommune. Borgerservice kan også oplyse om hvorledes du får refunderet udlæg i forbindelse med udredning og behandling. 

 • Hvem: Det er kun barnet eller den unge, som skal skifte sygesikringsgruppe - ikke forældrene. Barnet eller den unge har herefter frit lægevalg for såvel alment praktiserende læger og privat praktiserende speciallæger. Sikringsgruppe-skiftet har intet at gøre med hospitalet, da hospitalet ikke er under sygesikringsordningen.

 • Hvornår: Ekspeditionstiden for sygesikringsgruppe-skifte er ca 14 dage. Skiftet skal være trådt i kraft inden 1. konsultation, for at du kan refunderet tilskuddet. Det koster ca. 200 kr i gebyr for at foretage et sikringsgruppe skift.

 • Hvor længe: Som dansk statsborger med bopæl i Danmark kan du frit vælge mellem de to sygesikringsgrupper, og man er kun bundet af sit valg i 1 år, hvorefter man kan skifte tilbage igen.

 

Psykologisk undersøgelse 

 • Klinikken har et tæt samarbejde med Psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi med børn og unge. Jannie Poulsen.

 • Efter aftale kan der foretages supplerende psykologisk undersøgelse ved Psykolog Jannie Poulsen. 

 • Bemærk at psykologiske undersøgelser er IKKE refusions berettiget.

Andet væsentligt om betaling

 • Priser for Speciallægeerklæringer takseres i henhold til gældende takster fra læge foreningen. Speciallægeerklæringer er ikke refusionsberettigede. 

 • Ved Afbud senere end 2 arbejdsdage før den  den aftalte tid, eller ved udeblivelse uden afbud pålægges et gebyr på 450 dkr. pr aftalte konsultation. Et sådan gebyr er ikke ikke refusionsberettiget. 

 • Undersøg på forhånd om I, via jeres forsikring har tegnet en sundhedsforsikring og om jeres forsikring har aftale med Den Børnepsykiatriske klinik eller psykolog Jannie Poulsen. Sådanne forløb kan være helt eller delvist refusionsberettigede.

Her kan du læse om grundlaget for den refusionsberettigede del af taksten for gruppe 2 sikrede

Her kan du læse om lovgrundlaget for sikringsgruppe 2 patienter.

Her kan du læse om valgfrihed vedr. sikringsgruppe.

Værd at vide om betalingsmuligheder

bottom of page