top of page

Supervision og foredrag- for professionelle samarbejdspartnere

Eksempler på foredrag

 • "​Børnepsykiatrien som den sorte boks" : Hvad sker der med det barn, vi sender ind i børnepsykiatrien, og hvordan skal vi afkode og anvende de skriftlige beskrivelser, vi får derfra efter endt udredning.

 • "Sektorblindhed": Hvordan får vi indblik i arbejdsgangene på tværs af sektorerne, og hvordan kan vi stå på skuldrene af hinandens ekspertise og indsats.    

 • "Grænsefeltet mellem normalitet og psykopatologi":  Om symptomatologi, funktionshæmning og  anbefalede indsatser.      

 •  "At række ud i mellemrummet": Om tværfaglig og tværsektoriel samarbejde- når synergieffekt er en nødvendighed.                                       

 • Individuelt tilpasset- ring og aftal indhold

Eksempler på supervison

 • Individuel eller gruppebaseret supervision: 

  • Individuelt:

   • psykologer​

   • pædagoger

   • læger 

    • Jeg er godkendt supervisor af læger på grunduddannelsen i psykoterapi​

   • sygeplejersker

  • Gruppebaseret:

   • Behandlingsinstitutioner. 

   • Skoler.

   • Pædagogisk psykologisk rådgivning.

 • "​Børnepsykiatrien som den sorte boks" : Hvad sker der med det barn, vi sender ind i børnepsykiatrien, og hvordan skal vi afkode og anvende de skriftlige beskrivelser, vi får derfra efter endt udredning.

 • "Sektorblindhed": Hvordan får vi indblik i arbejdsgangene på tværs af sektorerne, og hvordan kan vi stå på skuldrene af hinandens ekspertise og indsats.    

 • "Grænsefeltet mellem normalitet og psykopatologi":  Om symptomatologi, funktionshæmning og  anbefalede indsatser.      

 •  "At række ud i mellemrummet": Om tværfaglig og tværsektoriel samarbejde- når synergieffekt er en nødvendighed.                                       

 • Individuelt tilpasset- ring og aftal indhold

bottom of page